S6:125-6c(Beskrivning:)                                                                              Tunland. Lass.
                                                                       Transport,    7 17/32. 17 3/8.
F. En eng medh eek och hassle skoug, 9 tunland á 1 lass,     9.
G. Ny engen af hård wall medh stubbar och
   biörck buskar, 51 tunland á 1 lass,                                  51.
H. Stora engen, no 10, af hård wall, 125 tunland á 2 lass, 250.
   No 11, af små star, 84 tunland á 2 lass,                         168.
J. Engen Sylta af hårdwall, 8 tunland á 2 lass,                     16.
K. En betes haga till hela byen.
L. En engeparck som brukas till backa, 16 tunland.
                                                                               _________
                                                                                       501 17/32.
   Hwar af ähr ett af dhe 3:ne lijka stora
   gårdarnas andehl,

   Humble gårdar till desse 3:ne hemman.
   Till norra gården ähr ingen humble gård.
   Mellan gården humble gård 200 stänger.
   Näst södra gården 250 stänger.
No 13. Ibidem 1/2 crono hemman 12 öhrtugland.
B och C. Ena åhrs uthssäde, no 1, af moo lera jord,          11 1/2.
   No 2, af lerblandad jordh,                                             21 1/4.
   No 3, af öhr och stenig jordh,                                          4 1/4.
   No 4, af såug och stenig jordh,                                         3.
   Ibidem linde wall, 3 3/8 tunland á 1 1/2 lass,          5 1/16.
                                                                                    _________
                                                                                         40.
   Hwar af ähr detta hemmanetz andehl,                                             5.
D och E. Andra åhrs uthssäde af samma jord
   måhner som ofwan nembde ähro,                                    44 1/2.
   Ibidem linde wall, 10 tunland á 1 lass,               10.
                                                                    _______
                                                                           15 1/16.
   Hwar af ähr denne gårdz andehl,                                      5 1/2.
                                                              ____________________
                                              Transport,             15 1/16.  10 1/2.


                                                                                      Tunland. Lass.
                                              Transport,     15 1/16.          10 1/2.
   Åkerhöet 15 1/16 lass, uthföres halfdehlen,          7 17/32.
F. En eng med eke skoug, 9 tunland á 1 lass,        9.
G. Ny engen, 51 tunland á 1 lass,                        51.
H. Stora engen, no 10, af hårdwall, 125 tunland á 2 lass, 250.
J. No 11, af små star, 84 tunland á 2 lass,          168.
J. En eng af hårdwall, 8 tunland á 2 lass,              16.
                                                                      ____________
                                                                          501 17/32.
   Hwar af ähr detta hemmanetz andehl,                                         64.
   Humble gårdh 100 stänger.
16. Dito södra gården, 26 öhrtugsland, 1 skatte.
B. Ena åhrs uthssäde, no 1, af mo lera,        11 1/2.
   No 2, af leerblandat jordh,                       21 1/4.
C. Samma åhr, no 3, af öhr och stenig jordh, 4 1/4.
   No 4, af såug jordh,                                   3.
                                                            ________
                                                                  40.
   Hwar af ähr södra gårdens andehl,                             11.
D. Andra åhrs uthsäde, no 5, af leer jord,    16 3/4.
   No 6, af sandblandad och högländ jordh,  4 1/4.
   No 7, af leen jordh,                                    3 3/4.
   Ibidem linde wall, 3 3/8 tunland á 1 1/2 lass, 5 1/16.
E. Samma åhr, no 8, af såug jordh,              10 3/4.
   No 9, af högländ sand och stenig jord,       9.
   Ibidem lindewall, 10 tunland á 1 lass, 10.
                                                  _________________
                                                     14 1/16.  44 1/2.
   Hwar af ähr södra gårdens andehl,                              12 1/2.
   Åkerhöet 15 1/16 lass, uthföres half-
   dehlen för hwart annat åhrs träde,                   7 17/32.
                                                 __________________________
                                                Transport,         7 17/32.  23 1/2.