S6:125-6d(Beskrivning:)
                                                               Transport,   7 17/32.  23 1/2.
F. En eng med ek skoug, 9 tunland á 1 lass,               9.
G. Ny engen af hård wall, 51 tunland á 1 lass,          51.
H. Stora engen, no 10, af hårdwall, 125
   tunland á 2 lass,                                                   250.
   No 11, af små star, 84 tunland á 2 lass,               168.
J. En eng af hårdwall, 8 tunland á 2 lass,                   16.
                                                                 ___________
                                                                              501 17/32.
   Hwar af ähr södra gårdens andehl,                                        23 1/2. 140.
   Humble gårdh 250 stänger.

   Wijdare denne byens lägenheeter
   finnes här till liten hem skoug
   af ung gran och något muhlbete, men
   åhtniuta fånge skoug, wedebrand och muhl-
   bete med någon timber skoug uppå
   häradz allmenningen. Uthi stora
   engen ähro någre parckar som kunda af-
   rödias till eng, men ingen lägenheet
   att giöra åker af. Den rågång som in-
   begriper des egor ähr betechnadt med
   litter M. Åkerbruket ähr hwart annat
   åhr i träde.