S6:135(Tom sida:)
Folio 135.

34.
Sundb hörad, Mårsätter i Hammar sochn.