S6:136(Tom sida:)
Folio 136.

35.
Sundbo härad
Läggesta i Askersund sochn
Örebro län.