S6:139(Beskrivning:)
Skaltorp uthi Sundbo härad och Askersundz sochn,
1/4 skatte hemman belägit uppå almäningen.

Litter.                                                                                  Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                             tunland. lass.
B. Ena åhrss uthssäde uthi 3:e små giärden af
   såugh och stenigh jordh, ähringh till huart 4:de,                  2 1/2.
   Ibidem linde wall, 5/8 tunlandh á 1 1/2 lass,  15/16.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden
   af såugh och stenigh jordh, ähringh 4:de korn,                   2 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 1/4 tunlandh á 2 lass,     2 1/2.
   Åker höö 3 7/8 lass uthföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                                       1 5/8.
D. Engen består af fnugg och stenigh sampt bäria
   wedz wall, 3 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                         5 1/4.
E. Een liten bettes haga.                                            ________________
          Humble gårdh 100 stänger.                                      5.       6 7/8.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här
till godt muhlbete sampt timber, fånge skough,
wedebrandh på almäningen. Åker bruket
ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Biörke skough och stenigh mark.
Fnugg och stenigh sampt bäria wedz wall.
Lind wall.
Lindh.
Oduglig mark.
Såugh och stenigh j<ord>.
Såugh och stenig jordh.
Oduglig mark.
Linde wall.
Såugh och stenig jord.
Lind.
Hufud siön.
Oduglig bake.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.