S6:145(Beskrivning:)
Pärstorp eller Grytten uthi Sundbo och Asker
Sundz sochn, 1/4 crono hemman belägit på almäningen, åkerbruket
ähr tredingz träde.

Litter.                                                                                             Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                       tunlandh. lass.
B. Upbruckat åker in alles af såugh jordh 3 1/4 tunlandh, huar af
   tuänne dehlar blifuer uthfört, gifuer ähringh till huart
   4:de korn,                                                                                 2 1/4.
   Ibidem linde wall, 7 1/4 tunlandh á 2 lass, blifuer 14 1/2 lass, uthföres
   tuänne dehlar för trädet skull,                                                                 9 3/4.
C. Een lijtten engh af hårdh wall, 3/8 tunlandh á 1 lass,                                 3/8.
   Dito een litten rödia i skougen, till                                                           1.
          Humble gårdh 150 stänger.                                    _________________
                                                                                                   2 1/4.   11 1/8.
Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till fiske
medh skått nät, timber sampt muhlebete, fånge skough
och wedbrandh på almäningen.


(Karttext:)
Fall.
Linde wall.
Almäningen.
Linde wall.
Såugh jord.
Såugh jordh.
Linde wall.
Linde wall.
Såugh jordh.
Linde wall.
Linde wall.
Gryten lacus.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.