S6:155(Beskrivning:)
Sto hagen uthi Askers härad
och sochen som ähr wtagen på Askers
byes egor, huilket hemman ähr ett dagzwärkz-
torp under Segersiö kungzgårdh.

Litter.                                                                    Åker.  Engh.
A. Huusz tompten.                                              tunland.  lass.
B. Ena åhrs utssäde uthi södr giärdet af
   öhr jordh, kan beräcknas till huart 4:de korn,       2 1/8.
   Ibedem linde wall, 1 3/8 tunland á 1 1/2 lass,                    2 1/16.
C. Andera åhret af öhr jordh,                                 1.
D. Een litten engh af hårdh wall, 4
   tunland á 2 lass,                                                             8.
E. Een liten bettes haga.                                 _______________
                                                                             3 1/8.  10 1/16.
F. Engen Stoo hagen, som brukas under
   kongz gården Segersiö, ähr af hårdh
   wall, 13 tunland á 2 lass, ähr 26 lass.

   Widare detta hemans lägenheeter finns
   här till huarken skough eller muhlbete,
   utan bekiäner sigh af byens
   utmark. Åkeren ähr huart
   annat åhr i trädde.


(Karttext:)
Hårdh wall.
Lind wall.
Hårdh wall.
Askers by egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
Q 6.
Askers härad Stohagen }     Askers socken.
                Sefredzboda }