S6:158a(Invikt flik:)
Askers härad
Embo torp, Lännes socken.
Q 6.