S6:158b(Beskrivning:)
Embotorp uthi Askers härad och
Lännes sochn, 1/2 crono hemman.

Litter.                                                                           Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                      tunland.  lass.
B. Eena åhrs utssäde af suart mylla jordh, korn
   beräknas till huart 6:te korns ähringh,                            6.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 1 lass,                  1/2.
C. Södra giärdet af suart mylla jordh,               4 }
   Ibidem linde wall, 7/8 tunland á 1 1/2 lass,          1 5/16.   5 3/4.
D. Samma åhr ett litet giärde af swart mylla, 1 3/4 }
   Åker höet 1 13/16 lass, utföres halfdelen for1 träde,                      28/32.
E. Een liten engh, 2 1/2 tunland á 2 lass,                                      5.
F. Öster engen af hårdh och måsse wall,
   7 tunland á 1 1/2 lass,                                                             10 1/2.
   Noch een måsse engh uppå Sefredzboo
   egor som bärias till lass,                                                          16.
G. Een liten kalfwe haga.                                          _______________
        Humble gårdh 60 stänger.                                      11 3/4.  32 12/32.

   Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes
   här till godt muhlbete sampt fånge, wede
   brandh och timber skough, nen2 ähr icke
   afrössat ifrån angräntzade heman. Åkren
   ähr huart annat åhrs i träde.


________________
1Fel för för.
2Fel för men.