S6:158c(Karttext:)
Suart mylla jordh.
Hårdh wall.
Lindh wall.
Måsse oduglig.
Suart mylla.
Suarten lacus.
Suart mylla.
Oduglig.
Hardh1 wall.
Lind.
Skough och utt mark på denna sijdan.
Lindh wall.
Biörke skough.
Knehte2 haga.
Hårdh wall och måsse.
Biörke skough.
Knechte stugu.
Utt mark.
Hahlbaka3 egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för hårdh.
2Fel för knechte.
3Fel för Sahlbaka?