S6:159(Beskrivning:)
Boda uthi Askerz härad och Lännes
sochn, 1/2 crono hemman.

Litter.                                                                                    Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                               tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthssäde uthi nåra giärdet af sandh
   och stenigh jordh, ähringh till huart 4:de korn,                     5.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunland á 2 lass,                 3.
C. Andra åhrs utssäde i söra giärdet, af sandh
   och stenigh jordh, ähringh till huart 4:de korn,                     5 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunland á 1 1/2 lass,            2 5/8.
   Åker hööt 5 5/8 lass, utföres halfdehlen för träde,                           2 13/16.
D. Wäster engen af hårdh wall, 11 tunland á 2 lass,                        22.
E. Når engen af fnugg wall, 3 tunland á 1 lass,                                  3.
G. Noch een liten engh af små star wall, 2 7/8
   tunland á 2 lass,                                                                            5 3/4.
                                                                                   ________________
            Humble gårdh 200 stänger.                                    10 1/2.  35 9/16.

   Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes här
   till godt muhlbete sampt timber, fånge
   skough och wede brandh, men icke afrössat
   ifrån näst omliggiande hemman. Åker
   brucket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Hulbälta egor.
Biörk och gran skough.
Fnugg wall.
Oduglig baka.
Fnugg wall.
Biörk och gran skough.
Hårdh wall.
Sandh och stenigh jordh.
Lindh.
Skough och utt mark.
Sten baka.
Kålgård.
Steen baka.
Lindh wall.
Sandh och stenigh jordh.
Små star wall.
Hardh1 wall.
Biörk baka.
Biörk skough.
Oduglig.
Lindh.
Ingualz torpz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.______________
1Fel för hårdh.