S6:163a(Invikt flik:)
Askers härad
Östan torp uhti Lännäs sochn
Södra Wiltungla.
Derböhl.
N 42.