S6:164-5(Beskrivning:)
Södra Wiltungla uthi Askers härad och
Lannes1 sochn, 1/4 crono hemman.

Litter.
A. Hemmanetz huusz tompt.
B. Eena åhrs uthssäde af såugh jordh och dels öhrigh, kan
   beräcknas till huart 4:de korns ähringh,                                     3 7/8.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                         3 1/2.
C. Andra åhrs uthssäde af såugh och öhr jordh,                           2 7/8.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunland á 1 1/2 las,                           3/8.
   Aker2 hööet 3 7/8 lass, halfdehlen utföres för trädet,                              1 15/16.
D. Öster engen af hårdh wall, 10 tunland á 1 1/2 lass,                             15.
E. Wäster engen af hårdh wall, 6 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                          9 3/4.
F. Een litten betes haga for3 kalfwar.                                       ______________
                                                                                                  6 3/4.  26 11/16.
         Humble gårdh 100 stänger.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes
här till godt muhlbete sampt timber,
fånge skough och wedebrandh. Åker bruket
ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Nåra Wiltungla egor på denna sijdan.
Steen baka.
Oduglig måsse.
Hårdh wall.
Lindh.
Lind.
Såugh och öhr jordh.
Hårdh wall.
Såugh och öhr jordh.
Lindh.
Lindh.
Lindh.
Biörk och gran skough.
Söra Ähren lacus.
Sijgge torpz egor.
Skough och utt mark på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för Lännes.
2Fel för åker.
3Fel för för.