S6:167a(Invikt flik:)
Askers härad
Nårra Wiltungla.    Lännes socken.
Sahle backa.
Helle giöhl.
Rudammen.
N. 43.