S6:167b(Beskrivning:)
Nåra Wiltungla uthi Askers härad
och Lännes sochn, 1/4 crono hemman.

Litter.                                                                                               Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                          tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthssäde af öhrigh och grundh jordh, ähringh 4:de korn, 3.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                              3/8.
C. Andera åhrs utssäde af samma jordh måhn,                                 4.
   Ibidem linde wall, 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                           1 5/16.
   Åker höet 1 11/16 lass, utföres halfdehlen för träde skul,                                27/32.
D. Engen af tufuigh och små star wall, 11 tunland á 2 lass,                          22.
E. Een engh mycket skougot af fnugg och hårdh wall,
   17 tunland á 1 1/2 lass,                                                                            25 1/2.
F. Een litten kalfwe haga. Humble gårdh 100 stänger.               _______________
                                                                                                       7.       48 11/32.

Godt muhlbete, fånge och wede brandh sampt timber
skough. Åkerbruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Ärnebäkz egor på denna sijdan.
Lind.
Lind.
Oduglig lindh.
Fnugh och måsse wall.
Öhrigh och grund jordh.
Origh1 och grund jordh.
Wall.
Steen baka.
Tufuigh och små star wall.
Biörk skough.
Östan torpz egor.
Lindh.
Tufuig wall.
Sora2 Ären lacus.
Kiär wall.
Söra Wijltungla egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för örigh.
2Fel för Söra.