S6:170(Beskrivning:)
Rudammen uthi Askers härad
och Lännes sochn, 1/4 crono hemman.

Litter.                                                                                       Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthssäde af öhrigh och stenigh                              tunland.  lass.
   jordh, kan beräcknas till huart 4:de korn,                              3 1/4.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunland á 1 1/2 lass,          2 13/16.
C. Andra åhrs uthssäde af öhrr och
   stenigh jordh, ähringh till 4:de korn,                                      4.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,            1 1/8.
   Åker höet 3 15/16 lass, utföres halfdehlen,                                         1 31/32.
D. Engen öster om giärdet, af hårdh och
   stenigh wall, 7 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                           11 1/4.
E. Een engh af hårdh och små star
   wall, 14 7/8 tunlandh á 2 lass,                                                         29 3/4.
                                                                                 ___________________
        Humble gårdh 50 stänger.                                               7  1/4.  42 31/32.

Wijdare detta hemmans lägenheeter
finns här till godt muhlbete sampt
fånge, wedebrandh och timber skough,
men ähr icke ifrån näst till liggiande
hemman afrössader. Åker bruket ähr
huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Fall.
Oduglig.
Hardh1 wall.
Oduglig.
Ohr2 och stenigh jordh.
Hårdh och stenig wall.
Små star och hårdh wall.
Oduglig.
Lindh.
Biörk och ahl skough.
Små star och hard1 wall.
Ahl skough.
Lind.
Måse torpz egor på denna sijdan.
Fall.
Örigh och stenig jordh.
Sten kulla egor på denna sijdan.
Fall.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_________________
1Fel för hårdh.
2Fel för öhr.