S6:171(Beskrivning:)
Killinge torp uthi Askers härad och Lännes
sochen, 1/8 crono hemman.

Litter.                                                                                  Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                             tunland.  lass.
B. Utssäde eena åhret af öhr och stenigh jordh 4:de korns,  1 1/2.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunland á 2 lass,                                             1/2.
C. Andra åhrs utssäde af suart mylla jordh, kan be-
   räcknas till huart 5:te korns ähringh,                                  1 1/2.
D. Öster engen af hårdh wall, 12 tunland á 1 1/2 lass,                     18.
E. Wäster engen hårdh wall, 1 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                      1 7/8.
F. Noch een liten kalfwa haga.                                   ________________
        Humble gårdh 60 stänger.                                          3.       20 3/8.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till godt
muhlbete sampt timber, fånge skough och wedebrandh.
Åkerbruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Fall och stenigh mark.
Hårdh wall.
Lind.
Ingualz torp egor.
Öhr och stenigh jordh.
Hårdh wall.
Suart mylla jordh.
Hårdh wall.
Gran skough.
Skough och utt mark.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
Askers härad, Killinge torp}  uhti Lännes sochn.     44.
Mounge torp.                    }