S6:172b(Karttext:)
Rijsz torp egor.
Oduglig fall.
Linde wall.
Linde wall.
Bake.
Öhr och stenigh jordh.
Fall.
Öhr och stenigh jordh.
Lindh wall.
Fnugh wall.
Hårdh wall.
Baka.
Biörke skough.
Lännes egor på denna sijdan.
Hårdh wall.
Mooens egor.
Falz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.