S6:173b(Karttext:)
Fast torpz egor.
Fall, oduglig.
Sandh och öhr jordh.
Lindh.
Lindh.
Oduglig mark.
Fast torpa siön.
Sandh och öhr jordh.
Hårdh wall.
Lind.
Måssigh och fnugh wall.
Måsse.
Måsse.
Skough och utt mark på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

Gabriel Toring år 1692.