S6:174a(Beskrivning:)
Sandz öör uthi Askerz härad och
Lännes sochn, 1/8 crono hemman.

Litter.                                                                               Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                          tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthssäde af öhr och stenigh jordh,
   kan beräknas till huart 4:de korns ähringh,                      2.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunland á 2 lass,              3 lass.
C. Andera åhrs uthssäde af öhr och stenigh jordh,             2.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 2 lass,                   1 1/2.
   Åker höö 4 1/2, utföres halfdehlen för huart annat åhrs,   2 1/4.
D. Öster engen af hårdh och måsse wall, 9 tunlandh á 2 lass,        18.
E. Söder engen af hårdh wall, 4 1/2 tunland á 2 lass,                       9.
F. Eeen liten kalfwe haga.                                __________________
                                                                                       4.         29 1/4.
Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här
till godt muhlbete sampt timber, fånge skough
och wedebrandh, men ähr eij ifrån angräntzade heman
afrössader. Åker bruket ähr huart annat åhr
i trädde.