S6:174b(Karttext:)
Långh sätters egor.
Biörk skough.
Biörk och ahl skough.
Hårdh och måsse wall.
Linde wall.
Öhr och stenig jordh.
Öhr och stenigh jjordh.
Skall baka.
Lindh.
Hårdh och måsse wall.
Hassel skough.
Såndz egor.
Hulbälta egor.
Bönerudz egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
Askers härad, Skeetorp }   Lännes socken.
                     Sandz öör }