S6:175(Beskrivning:)
Wrålinge uthi Askerz
härad och Lännes sochn, 1/8 crono hemman.

Litter.                                                                               Åker.  engh.
A. Dez bygningz tompt.                                                 tunland.  lass.
B. Ena åhrs utssäde af såugh jordh,
   kan beräknas till huart 4:de korn,                                  2 1/4.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunland á 2 lass,               3 1/2.
C. Andra åhrs utssäde af saugh jordh,                              2 7/8.
   Ibidem linde wall, 6 tunland á 2 lass,                     12.
   Åker hööet 15 1/2 lass, utföres halfdehlen, nämbligen,               7 3/4.
D. Engen af hårdh wall, 10 tunland á 2 lass,                               20.
E. Noch een liten engh af små star wall, 1 7/8 tunland á 2 lass,      3 3/4.
F. Dito een gräs haga af hårdwall, 1 1/4 tunland á 2 lass,               2 1/2.
G. Een liten betes haga af stenigh mark.                          _____________
                                                                                       5 1/8.  34.
Wijdare detta hemmans lägenheter
finnes här till godt muhlbete sampt
timber, fånge skough och wede brand.
Åker bruket ähr huart annat åhr i träda.


(Karttext:)
Hard1 wall.
Skough och utt mark.
Linde wall.
Fall oduglig.
Såugh jordh.
Linde wall.
Små star wall.
Såugh jordh.
Hårdh wall.
Star wall.
Linde wall.
Måsse.
Skough och utt mark.
Vrålingen lacus.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
Q 6.      45.
Askers härad, Wrålinge } uhti Lännäss socken.
                     Siggetorp }


________________
1Fel för hård.