S6:178a(Beskrivning:)
Hampe torp uthi Askerz härad och Länne
sochn, 1/4 crono hemman.

Litter.                                                                                          Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                      tunland.  lass.
B. Eena åhrs uthsäde af stenigh och örigh jordh, kan
   beräknas till huart 4:de korns ähringh,                                       3.
   Ibidem linde wall, 2 tunland á 3 lass,                                   4.
C. Andera åhrs utssäde af samma jordh måhn,                             2 1/8.
   Ibidem linde wall, 3 tunland á 2 lass,                                   6.
   Åker höö 10 lass, utföres halfdehlen,                                                    5.
D. Engen af hårdh och måssigh wall, 3 7/8 tunland
   á 2 lass,                                                                                               7 3/4.
E. Noch een ängh widh siön af hårdh wall och måssigh,
   13 1/2 tunland á 2 lass,                                                                       27.
F. Een liten kalfwe haga.                                                         ____________
                                                                                                  5 7/8.  39 3/4.
             Humble gårdh 400 stänger.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till
godt fiske om wåren sampt medh somar not, muhlbet,
fånge skough och wede brandh. Åker bruket huart annat åhr.


(Karttext:)
Holma.
Hjelmar lacus.
Hårdh och måssigh wall.
Linde wall.
Steen och origh1 jordh.
Lind.
Lindh.
Biörke skough.
Steen och origh1 jordh.
Hårdh och måssigh wall.
Knechte stugu.
Linde wall.
Oduglig fall.
Därböhlz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


__________________
1Fel för örigh.