S6:178c(Tom sida:)
Folio 178.
No 22.

Askers härad
Wijeja1 öö uhti Lännäs socken.
N 46.


____________
1Fel för Wijna?