S6:182(Tom sida:)
Folio 182.
No 2.

Askers härad
kungs gården Segersiö, Lännes soken.
N 47.