S7:reg1   Register förfärdigat wijdh inwentering den 18, 19 marti
   anno 1701.

Härader.       Sochner.           Byenamn.                           Folio.

Fellingzbro.   Erfwala sn.        Torpa, mellersta gården.     2.
                                             Tingstorp.                           3.
Skyllersta.     Swinewadh.      Humblebohl,                      6.
                                             Kiäfwestarn.                       7.
                                             Hållnäs.                              7.
                                             Gammelby.                         8.
                                             Slätmo.                               9.
                                             Glåttra.                             11.
                                             Döbacka.                     } 
                                             Bräntorp,                     }   12.
                                             Swalnäs.                   }
                                             Böhltorp.                  }       13.
                                             Emo.                            }
                                             Brotorp.                       }   14.
                                             Kattala.                             15.
                                             Gåhle.                               16.
Askers hd.        Askers sn.     Gröngåhla.                         17.
                                              Boda.                                18.
Glanshammars. Giötlunda sn.  Råsätters1 sätterije.           19.
                        Rinckaby sn.   Maigsta.                           20.
                                              Rinckaby.                          21.
                                              Siågsta.                             22.
                     Glanshammars.  Balsna.                              23.
                                              Sörberga.                          24.
                                              Öfversta.                           25.
                                              Hälla.                                26.
                                              Illiansiö        }
                                              Becketorp.  }                    27.
                                              Löre.                                 28.
                                              Walla.                               29.
                                              Siölfsby.                            30._______________
1Fel för Kåsätters