S7:reg2Glanshammars härad.  Glanshamars sochen.   Glanshammars by.      31.
                                                                      Biörcka.                     32.
                                                                      Tåsta.                         33.
                                                                      Tibble i Almby sochn. 34.
Öhrebro härad.           Långebro sochen.        Mark.                        35.
                                                                      Rosta.                        36.
                                                                      Blankengen med uthjordh
                                                                          wijdh Oxhagen.      37.
                                   Ånsta.                         Kiöpingstorp.             38.
                                   Almby.                        Sundbytorp.         }
                                                                      Sundstorp.           }    39.
                                                                      Hiällmärsnääs.      }
                                                                      Tibble.                       34.
                                   Ekers sochen.              Ekersby.      }
                                                                      Hiulberga.     }           40.
                                   Kijhl sochen.               Blaksta.                      41.
                                                                      Röklinge.                    42.
                                                                      Hälleby.                      43.
                                                                      Walby.                        46.
                                   Gräfwe sochen.           Hättinge.          }
                                                                      Håstadh.          }          44.
                                                                      Nibble.            }
                                                                      Kiälltorp.                     45.
                                    Tisslinge.                    Wårberg1.                    46.
                                                                      Höckerkulla.                47.
                                                                      Kartorp2.                    48.
                                                                      Charta öfwer en skougz tracht
                                                                      som Kartorp2, Hålstorp
                                                                      tillförende trakt men nu
                                                                      dömdt till sochne all-
                                                                      menning.                      49.
                                                                      Walla.                          50.
                                     Täby sochen             Dyringsbyen.                51.________________
1Fel för Wärberg.
2Fel för Lartorp.