S7:2a(Tom sida:)
2.

No 2.
Medlastegården i Torpa och
Erfwala sochn, till Wästmanland.