S7:7a(Karttext:)
Måsse swaget der Bärgh giordt bro öfwer.
Bengtz boo engh.
Knackerå egor.
Bärgz egor.
Nyboda engh.
Små starr wall.
Måsse medh biörke skough.
Granskough medh stenigh mark.
Möökell boo måssen.
Småå starr.
Ahl och gran skough medh kiäre mark.
Tårpz engh.
Ahl skough.
Granbacka.
Hård wall.
Lindh.
Swinewadz byes egor.
Gran backa och stenig mark.
Leerblandat jordh.
Lind.
Lind.
Linde wall.
Gran skough.
Leerblandat jordh.
Gran backa.
Lerblandat jordh.
Leerblandat.
Oduglig backa.
Hårdh wall.
Gillberga egor på denna sijdan.
Roo leedh.
Gran skough.
Långh broo kiärret.
Små starr wall.
Biörke skough.
Knecht stugu.
Biörk skough.
Gran skough.
Skillie bron.
Små starr wall.
Kiärre mark.
Sotter lacus.
Eke stubbe.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
Reviderad 1753, observerad som memor
och anmärkningar utwisa.