S7:7d(Rubrik:)
Hälnääs uthi Skyl-
lersta häradh och Swine-
wadhz sochen, 1/2 hemman.


(Beskrivning:)
Littra.                                                                              Åker.  En<gh>.
A. Hemmanetz huusztompt.                                          tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthsäde uthi södra giärdet
   af leerblandat jord, kan beräknas till
   hwart 5:te korn,                                                          2 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                              2 1/4.
C. Andra åhrs uthsäde, no 1, af muhl
   och leerblandat jord,                                        1 3/4.
   No 2, af såugh jord,                                         1 1/2.
                                                                  _________ 3 1/4.
D. Öster engen af små starrwall, 10 tunland
   á 2 lass,                                                                               20.
E. Når engen af små starrwall, 9 7/8 tunland
   á 2 lass,
F. 2:ne stycken betees hagar af gran sampt
   biörke skough.                                              _________________
          Humble gård 80 stänger.                                     6.      42.

Wijdare hemmanetz lägenheetr finnes her
till knapt muhlbetee sampt fångeskough,
den skough och uthmark hemmanet praetenderar
ähr beteknadt medh littra G. Godt fiske uthi
Afwaren medh nätt och liustrande om wåren.
Åkeren blifwer hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Afweren lacus.
Lilla Booskulla engh.
Gåhle egor.
Kiär och sanck marck.
Fall och stenigh marck.
Oduglig backa.
Åhs skough och uthmarck.
Nääs udden.
Måsse oduglig.
Små starr wall.
Betees haga.
Halnääs wijkan.
Såug jord.
Betees haga.
Gran backa.
Muhl och leer-blandat jord.
Små starr wall.
Leerblandat.
Lind.
Gran backa.
Måsse odugeligh.
Småå starr.
Grijs backa haga.
Ene backa.
Ny gårdz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
År 1753 reviderad och observerad som memo
och anmärkningarne utwisa.