S7:8a(Tom sida:)
8.
No 28

No 7.
Gamby och Slättmoo uti
Skyllersta harad1 och Swinewad
sochn.


______________
1Fel för härad.