S7:8c(Karttext:)
Biörk skoug.
Hård wall
Hård wall.
Biörk skough.
Biörk och gran skoug.
Hård wall.
Små starr wall.
Broo åker giärden.
Måsse oduglig.
Höghländig muhl jord.
Bro engh.
Lind.
Leerblandat jord.
Gamby bä< >gh 1/4, 1/4 frälsse.
Fnugh wall.
Muhl och leer blandat jordh.
Granbacka.
Hård wall.
Muhl och leerblandat jordh.
Gran skough och stenigh mark.
Lindh.
Lind.
Lindh.
Odugeligh backa.
Knecht stugu.
Högaleden fallet.
Fall.
Broo egor.
Kiälke måssen.
Fårm< > hälla.
Kiängz torpz egor.
Biörk och gran skough.
Gamby bergs egor.
Hopa hälla.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
Reviderad år 1753 och observerad som qwarliggande
memorial och anmärckningar utwisa.