S7:11a(Invikt flik:)
11.

No 9.
Glåttra i Skyller-
sta härad och Swine-
hwad sochn.