S7:12a(Invikt flik:)
12.

Dööbacka i Skyllersta
härad och Swinehwad
sochn.