S7:13b(Tom sida:)
13.

No 11.
Swalnääs och
Böhltorp uti
Skyllersta härad
och Swinehwad
sochn.