S7:15a(Invikt flik:)
Kattala och Gåhle uti Skyl-
lersta härad och Swinehwad
sochn.
No 13.


Reviderad 1753, observerad som qwarliggande
memorial och obserwationer utwisa.