S7:17c(Tom sida:)
2.
Gröngåla uti Askers härad
och Askens1 sochn.


____________
1Fel för Askers.