S7:18a(Tom sida:)
18.

No 15.
Boda uti Askers härad
och sochn.