S7:19a(Tom sida:)
19.

No 24.
No 16.
Kåsätters säterije i Giötlunda
sochn.