S7:20c(Tom sida:)
No 20.

No 17.
Mäigsta i Rinkaby sochn
och Glanshammars härad.