S7:21a(Tom sida:)
No 18.
Rinkaby uti
Glandzhammars
härad och Rinka-
by sochn.