S7:21b(Rubrik:)
Rinkaby by består af 4 hemman                                                       Tunland. Höö.
af hwillka här 2:ne afsettas, som cantzelie rådet höghwelborne                        lass.
herr Carl Bååth, af konglig maijt och cronan sigh tillbyter.


                        Notarum explicatio.

A. Wästra gårdens bygnings tåmpt.
B. Uthsäde uthi wästra giärdet, huars åkrar bemärkte litter W, 10.
   Ibidem hafre jordh,                                                                 2 1/2.
   Lindewall, 
                                                                                   __________ 12 1/2.
C. Andra åhrs uthsäde uthi norra och östra giärde,                   12.
   Ibidem hafre jordh,                                                                 2 3/8.
   Linde wall,                                                                                                 2.
                                                                                  __________ 14 3/8.
D. Wäster engen, des tegar litter W, till 10 3/4 tunland á 2 lass,                    21 1/2.
E. Öster engen, 3 tunland á 2 på lass,                                                           6.
F. Tåås engen 1 3/4 tunland,                                                                          4.
   Een lijten beteshaga för kallfwar.
   Humblegårdh till 4 hundra stänger.
G. Södregårdens bygnings tompt.
B. Uthsäde uthi wästre giärdet, åkrarne teknade litter S,          10.
   Ibidem hafre jordh,                                                                 1 1/8.
   Lindwall,                                             
                                                                                ___________ 11 1/8.
C. Norra och östra giärdet, uthsede                                  12.
   Hafre jordh,                                                                     2 1/4.
                                                                                  __________ 14 1/4.
   Linde wall,                                                                                                 2.
D. Dess engeteegar uthi wästra engen, tecknade litter S, 11 1/2 tunland á 2 lass, 23.
E. Öster engen, 3 tunland á 2 lass,                                                                6.
F. Tåås engen, 1 3/4 tunlandh á 2 lass,                                                            4.
   Ingen hage.                                                                           _______________
   Humblegårdh till 3 hundra stänger.                                                52 1/4.  68 1/2.

   Till denne by ähr intet annat uthrymme till
   skogh eller muhlebeete, allenast någre eenebuskar
   och bärgz klippor straxt söder widh byen.


(Karttext:)
Mäigsta egor på denne sijdan.
Solberga egor på denna sijdan.
Små starr wall.
Mäigsta egor.
Eenbacke.
Leer jordh.
Leer jordh.
Rinkaby kyrkia.
Klåckare tompt.
Sandblandat jordh.
Nedergåhla egor.
Mull och sand blandat jordh.
Rinkaby by.
Kallfwetäppor.
Leer jordh.
Starr engh.
Espelunda egor.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.