S7:22b(Tom sida:)
22.

No 22.
No 19.
Siågsta i Rinkaby
sochn och Glandz-
hammars härad.
Q 8.