S7:23c(Tom sida:)
No 20.
Balsnaby uti Glanshammars
härad och sochn.