S7:24b(Tom sida:)
No 8.
24.

No 21.
Siöberga by i Glansham-
mars härad och sochn.