S7:25a



(Tom sida:)
25.

Q 8.
No 22.
Öfwersta by ij Glansham-
mars sochn och härad.