S7:26b(Rubrik:)
Hälla 1/2 hemman
i Glandzhammars sochen, som an-
går bytet emellan konglig maijt
och cantzelie rådet höghwelborne herr
Carl Bonde, ligger i by medh 3:ne
andre hemman, huar af ett kallat
Prästorp, kommer i byte medh konglig
maijt och landzhöfdingen wellborne herr
Lehonard Ribbingh, som äfwen på
denne charta ähr afsatt.


             Notarum explicatio.
                                                                                 Tunland.  Höö.
A. Hälla hemmanetz bygningstompt.                                          lass.
B. Wästra giärdet hwars åkrar ähro
   bemärkta medh litter P, uthsäde              6.
   Ibidem hafre jordh,                                 2 1/8.
                                                           _________     8 1/8.
   Ibidem lindewall,                                                                    6.
C. Östra giärdet andra åhret, huars åkrar
   och tecknade medh litter P,                     6.
   Ibidem hafre jordh,                                    5/8.
                                                           _________     6 5/8.
   Ibidem linde wall,                                                                   3.
D. Hafre giärdet som brukas detta åhret ähro
   teknade medh litter P, uthsäde,                                2 3/4.
   Dito lindwall, 1 1/2 tunlandh,                                                   3.
E. Wästre engen tegarne teknade medh P,
   drager 3 1/4 tunnelandh á 2 1/2 lass,                                      10.
F. Nyengen wisar tegarne litter P, 1 5/8 tunland,                       4.
G. Lille engen, desse tegar medh samma litter P,
   2 tunnelandh á 3 lass,                                                            6.
H. Gååskijhls engen, 2 1/2 tunland á 2 lass,                               5.
 
     Prästorph, 1/2 hemman.
J. Däss byggnings tompt.
B. Uthsäde uthi wästra giärdet oppa1 des
   åkrar litter R,                                          8 1/4.
   Ibidem hafre jordh,                                 1.
                                                         ____________ 9 1/4.
   Ibidem lindewall,                                                                  3.
C. Östra gärdes uthsede på åkrarne litter R,                5.
   Ibidem linde wall,                                                                 2 1/2.
D. Ett hafre giärde brukas samma                  7.
   åhret, åkrarne teknade medh R,                                2.
   Ibidem lindewall, 1 tunland,                                                  3.
E. Wäster engen tegarne litter R, á 3 3/4 tunland
   á 2 1/2 lass,                                                                          9 3/8.
F. Nyengen, 1 5/8 tunland á 3 lass,                                          4 7/8.
G. Lille enen tegarne litter R, drager
   2 tunlandh á 2 1/4 lass,                                                          4 1/2.
H. Gååskijhls engen, 2 1/2 tunland á 2 lass,                              5.
                                                                       _________________
                                                                                 33 3/4.  69 1/4.


(Karttext:)
Grooff starr wall.
Åhshufwudz egor.
Små starr wall.
Linda.
Torphälla.
Leer jordh.
Starr wall.
Leer jordh.
Linda.
Leer jordh.
Tåsta egor.
Linda.
Hälla.
Starr wall.
Walla egor.
Sandh blandat jordh.
Hafre jordh.
Starr wall.
Skarp leer jordh.
Tompt.
Tåsta egor.
Prästorph.
Kumbla egor.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

_____________
1Fel för oppå.