S7:26c(Tom sida:)
No 23.
Hälla i Glanshammars
härad och sochn.