S7:27a(Invikt flik:)
No 24.
Iliansiö och Bäcke-
torp i Ganshammars1
härad och sochn.


______________
1Fel för Glanshammars.