S7:28a(Tom sida:)
28.

No 25.
Löre i Ganshammars1
harad2 och sochn.


______________
1Fel för Glanshammars.
2Fel för härad.